Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), Đại sứ quán Australia và Tổng lãnh sự quán Australia phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Câu lạc bộ Nhân sự Việt Nam (VNHR) trân trọng kính mời Quý Đại biểu tham dự chương trình “Hội thảo Hợp tác Đào tạo Cán bộ Quản lý Việt Nam – Australia 2017” được tổ chức tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh vào ngày 04 và 05/4/2017.

Australia được biết đến là nơi cung cấp các chương trình đào tạo lãnh đạo hàng đầu và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp cao và đội ngũ cán bộ nguồn, không chỉ ở Australia mà trên toàn thế giới. Công tác đào tạo và tập huấn cho cán bộ quản lý của Australia là sự kết hợp tinh hoa tri thức vững vàng từ các trường đại học và tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới với sự am hiểu sâu sắc về đối tác, tính linh hoạt và năng lực đào tạo.

Hội thảo này giúp kết nối các nhà lãnh đạo, giám đốc nhân sự và đào tạo của các cơ quan Bộ, Ngành, trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam với 15 trường đại học và tổ chức đào tạo hàng đầu Australia.

Chương trình Hội thảo gồm phần trình bày của Chuyên gia Kinh tế Trưởng của Austrade về “Xây dựng vốn con người để đương đầu thách thức trong nền kinh tế thế giới đang chuyển dịch”, hai phiên tọa đàm với các diễn giả khách mời về “Đào tạo hướng đến một nền kinh tế Việt Nam cạnh tranh, tăng năng suất và đổi mới sáng tạo” và “Xây dựng đội ngũ quản lý và lãnh đạo tương lai trong thời đại số hóa” và chương trình gặp mặt trực tiếp với các trường đại học và tổ chức đào tạo hàng đầu Australia để thảo luận về giải pháp đào tạo và hợp tác tiềm năng.

Chúng tôi mong được chào đón Quý Đại biểu tại Hội thảo này.

Bà Yvonne Chan
Phó Tổng Lãnh Sự Australia (Thương Mại)

PHỐI HỢP VÀ HỖ TRỢ