Hà Nội

Thứ Tư 03/04 | 2:00PM - 4:30PM

Đại Học Ngoại Thương Hà Nội, 91 Chùa Láng

TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm 04/04 | 2:00PM - 4:30PM

KS Novotel Saigon, 167 Hai Bà Trưng, Quận 3

Thông Tin Liên Hệ

Hà Nội

Cô Nguyễn Thùy Dương

Điện thoại: 024 3774 0328

Email: duong.nguyen@austrade.gov.au

TP Hồ Chí Minh

Cô Nguyễn Thị Mộng Hồng

Điện thoại: 028 3827 0610

Email: hong.nguyen@austrade.gov.au